January 07, 2019

Ordubadi M. S. Qılınc və qələm: II hissə (2005)


Ordubadi M. S. Qılınc və qələm. İkinci hissə. Bakı: Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2005, 416 s. ISBN 9952-418-82-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 11.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Bütün əhvalat və şəxsiyyətləri, mürəkkəb hadisələri gərgin süjet xətti ətrafında birləşdirən, oxunaqlı və yığcam quruluşlu "Qılınc və qələm", şübhəsiz, Ordubadi yaradıcılığında mühüm yer tutan, Nizami və dövrünü öyrənməyə böyük həvəs oyadan qiymətli tarixi romandır.

No comments:

Post a Comment