January 10, 2019

Müasir Azərbaycan dili. Üç cilddə. I cild (1978)


Müasir Azərbaycan dili. Üç cilddə. I cild: fonetika, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya, leksikologiya. Redaktor: A. Q. Ələkbərov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1978, 324 s. 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 102 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment