January 09, 2019

Logistika terminlərinin izahlı lüğəti (2015)


Logistika terminlərinin izahlı lüğəti. Müəlliflər: Ə. T. Həzərxanov, V. İ. Sergeyev, E. M. Nəcəfov, E. F. Qasımov, A. H. Qurbanov, H. Y. Turabov, P. İ. İsmayılov, K. Q. Hüseynova, M. M. Mənsimli; Baş redaktor: V. M. Vəliyev; Redaktor: S. A. Sadıqova. Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2015, 492 s. ISBN 978-9952-27-402-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 53.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: "Logistika terminlərinin izahlı lüğəti"ndə 1300–dən artıq termin Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, həmin sözlərin izahı isə yalnız Azərbaycan dilində verilmişdir. Lüğətin yaradılmasında məqsəd, logistika sahəsində mövcud yerli və beynəlxalq təcrübəni əsas tutaraq, Azərbaycan Respublikasında istifadə edilən müvafiq terminlərin sistemləşdirilməsi, bu sahədə milli terminologiya bazasının formalaşdırılması və təbliği yolu ilə geniş istifadəçi auditoriyasında unifikasiya olunmuş danışıq frazeologiyasının formalaşdırılmasından ibarətdir.

No comments:

Post a Comment