January 10, 2019

Gene D. Matlock. Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz (2009)


Gene D. Matlock. Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz: Kayıp Bir Uygarlığın Sırları Dünyayı Nasıl Değiştirebilir; Türk Uluslarını, Hindistan’ı, Katoliklikliği ve Meksika’yı Hangi Garip Gizem Birleştiriyor?. İlahi ve Dünyevi Şeylerin Kısa ama Detaylı bir Öyküsü. Türkçesi: Özgür Umut Hoşafçı. İstanbul: Hermes Yayınları, 2009, 326 s. ISBN 975-6130-19-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 4.20 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Bizden birkaç söz: Bu kitap, başlığından da anlayacağınız gibi Türklerin etnik kökleriyle ilgili çarpıcı iddialara sahip. Daha açık söylenişiyle, yeryüzündeki insan ırkının atası olan beş ırkın (Krishtayalar, Aryanlar veya Panchala) Türk soylu olduğunu öne sürüyor. Ancak bunu yazanın amacı ne Türklere hoş görünmek ne de üstün bir ulus oldukları için onlara övgülerini sunmak. Aslen Amerikalı bir araştırmacı olan ve daha önce de tarih ve ruhsal konularda kitapları bulunan Gene Matlock bir Katolik. Kitabı yazmaktaki esas amacı ise, Hıristiyan inancının temellerini oluşturan ve kadim Türklerin Tengri (Gök Tanrı) dinine ait olduğunu öne sürdüğü “Haç”, “Kutsal Teslis” gibi kavramların daha içrek anlamlarını ortaya koyarak, bunu kendi önermesi olan “spiritüel bilim” ile in sanlığın hizmetine sunmak. Matlock’un bir diğer hedefi, Türk ulusları, Hindistan, Katoliklik ve Meksika arasındaki “gizemli” bağlantıları orta ya koymak olmasına karşın buldukları şüphesiz ki Türkleri daha çok ilgilendiriyor ve zaten ilgilendirmeli de. Çünkü bu kitapta yazanlar Türklerin, yüzyıllar boyu dayatıldığı şekliy le ve Avrupalı bilimadamlarının, araştırmacıların, yazarların iddia ettiği gibi, yerleşik kültüre sonradan geçerek geç modernleşen göçebe bir etnik grup olmadığını söylemesinin yanında, aksine onların dünyadaki insan ırkının, dört büyük dinin ve belli başlı büyük kültürlerin kurucuları olduğunu destekleyen kanıtlar sunuyor.

No comments:

Post a Comment