January 10, 2019

Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)


Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Elmi redaktor: M. Abdullayev. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, 228 s. ISBN 978-9952-8274-5-3

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 52.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Dərs vəsaitində Azərbaycan xalqının etnogenezində yer almış türk toplumlarından biri olan qıpçaqlar, onların mənşəyi, Azərbaycan axınları və s. məsələlərdən bəhs edilmişdi. 
    Dərs vəsaiti Bakı Dövlət Üniversitetinin Tarix fakültəsi və digər ali məktəblərin müəllim və tələbələri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

No comments:

Post a Comment