January 10, 2019

Çobanlı M. Z., Çobanlı M. M. Borçalı toponimləri (1993)


Çobanlı M. Z., Çobanlı M. M. Borçalı toponimləri. Redaktorlar: T. Əhmədov, Ş. Səlimbəyli. Bakı: “Təhsil” qəzetinin redaksiyası, 1990, 64 s. 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.05 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment