January 06, 2019

Arif Tekin. Hz. Muhammed'in Hocaları (2015)


Arif Tekin. Hz. Muhammed'in Hocaları. Berfin Yayınları: 232, Araştırma–İnceleme Dizisi: 85. 1. Baskı. İstanbul: Berfin Yayınları, 2015, 230 [2] s. ISBN 978-605-4399-27-7

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 5.18 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Arka kapaktan:

* Kur’an’daki birçok ayetin kökeni nedir?
* Hz. Muhammed’e peygamberlik yolunda hocalık edenler kimlerdi?
* Hz. Hatice’nin bu konudaki rolü neydi?
* Hz. Muhammed ortaya çıkmadan önce Mekke’de Allah inancı var mıydı?
* Kur’an’daki ayetlerde Tevrat, İncil, diğer eski inanç ve kültürler ne derece etkili oldu?
* Ortadoğu’da tanrı görevlendirmesi öteden beri var oldu mu?

Arif Tekin bu ve bunun gibi sorulara putperestlikten başlayarak ayetler eşliğinde yanıt ararken tüm bilgileri kaynaktan aktarıyor. Kur’an’daki ayetlerin pek çoğunun, daha önce Arap şair ve düşünürler tarafından da dile getirildiğini; bu bilgileri Hz. Muhammed’e aktaran, ona hocalık eden kişilerin var olduğunu önemle vurguluyor. Yazar, Hz. Muhammed döneminde tüm insanların putperestlikten arınıp tek tanrı etrafında birleştiği söyleminin gerçekleri yansıtmadığı düşüncesine ulaşırken; Kur’an’daki bilgilerin eskilerin devamı olduğu sonucuna varıyor.


Kitabın bir başka can alıcı noktası da, İslam âlemi ve Türkiye’deki din bilimcilerin belli başlı sorunlara değinmeyip sessiz kalmalarıdır! Unutmayalım ki, tabuları sorgulamazsak, karanlıktan çıkamayız.

No comments:

Post a Comment