January 07, 2019

Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri (2010)


Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri. Ön sözün müəllifi: R. Qaraca; Tərcümə edənlər: N. Cəfərov, Q. Əhmədov, K. Nağıyev, R. Qaraca, M. Salur; Redaktor: A. Hacılı. Bakı: “Şərq–Qərb” Nəşriyyat evi, 2010, 720 s. ISBN 978-9952-34-266-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.77 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya:
    İngilis yazıçısı, bənzərsiz detektiv ustası Aqata Kristinin “ŞərqQərb” Nəşriyyat evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”nə “Şərq ekspressində qətl”, “Beş donuz balası”, “Rocer Ekroydun qətli” romanları və müxtəlif hekayələri daxil edilmişdir.
    Aqata Kristinin bütün romanları şahmat oyununu xatırladır: buradakı tapmacalar stereotip fiqurların – gənc qızların, istefada olan hərbçilərin, ailə dostlarının, kübar cəmiyyətin əhlikef gözəlçələrinin, bədxərcliyə və yaramazlığa meyilli olan cavan oğlanların köməyi ilə açılır.
    Detektiv janrının məhdud imkanlarından maksimal dərəcədə istifadə edən Aqata Kristinin yaradıcılığı oxucu kütləsinin hər zaman fantastik marağına səbəb olur.
    Müasir dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

No comments:

Post a Comment