January 05, 2019

Ali Hatalmış. İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik (2012)


Ali Hatalmış. İslam Toplumunda Kölelik ve Cariyelik. Araştırma Yayınları: 74. Ankara: Araştırma Yayınları, 2012, 448 s. ISBN 978-605-4495-28-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 16.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Arka kapaktan: Kölelik ve cariyelik gibi insan onurunu ve yaşam hakkını sınırlayan tarihi bir olguyu, Hz. Peygamber ve ilk Müslümanlar nasıl karşılamıştır? Kölelik, zamanın bir gerçeği denilip aynen benimsenip uygulanmış mıdır? Köleliğin kaldırılması yolunda adımlar atılmış mıdır? Kölelik şartlarının düzeltilip hafifletilmesi yoluna gidilmiş midir? Emevîler, başlangıçtaki köleliğin kaldırılması veya en azından şartlarının iyileştirilmesi yönünde seyreden olumlu gelişmeyi, görmezlikten mi gelmiştir? Bütün bu süreçler nasıl yaşanmıştır?.

No comments:

Post a Comment