January 09, 2019

Aleksidze Z. N. Qafqaz Albanları dilləndilər: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı (2003)


Aleksidze Z. N. Qafqaz Albanları dilləndilər: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı. Gürcü dilindən tərcümə edəni: N. Nəsibov; Redaktor: İ. Məmmədli. Tbilisi: “Artanuci” nəşriyyatı, 2003, 130 s. ISBN 99940-11-61-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 18.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment