November 21, 2018

Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər (2012)


Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər. Redaktor: S. V. Salahov. Bakı: "Şərq–Qərb" Nəşriyyat Evi, 2012, 320 s. ISBN 978-9952-34-927-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.30 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment