November 24, 2018

Qeybullayev Q. Ə. Qarabağ: etnik və siyasi tarixinə dair (1990)


Qeybullayev Q. Ə. Qarabağ (Etnik və siyasi tarixinə dair). Redaktor: İ. A. Babayev. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1990, 248 s. ISBN 5-8066-0294-X

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 8.46 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Əsər Qarabağın etnik və siyasi tarixinə həsr olunmuşdur. Lakin bu problemlərin araşdırılması prosesində müəllif istər–istəməz Albanların tarixinə dair indiyədək mübahisəli qalmaqda olan bəzi məsələlərə də toxunmuş və öz münasibətini bildirmişdir.