November 23, 2018

Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2006)


Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Tərtib edəni: T. Cəfərov. Bakı: "Avrasiya press", 2006, 280 s. ISBN 978-9952-421-38-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.78 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Dahi rus şairi A. S. Puşkinin "Seçilmiş əsərləri"nin birinci cildinə "Dubrovski", "Mərhum İvan Petroviç Belkinin hekayələri", "Böyük Pyoturun zəncisi", "Qaratoxmaq qız", "Misir gecələri", "Kircali", "Qoryuxino kəndinin tarixi", "Roslavlev", "1829–cu il səfəri zamanı Ərzuruma səyahət" povest və hekayələri daxil edilmişdir.