November 23, 2018

Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri (2012)


Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri (şeirlər, poemalar, Yevgeni Onegin mənzum romanı). Tərtibçi və tərcüməçi: E. Borçalı; Ön sözün müəllifi: Elçin. Bakı: "Çağdaş As" nəşriyyatı, 2012, 336 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.85 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitaba "Rus poeziyasının günəşi" Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin şeirlərindən ən gözəl nümunələr, "Baxçasaray fontanı", "Qaraçılar", "Tunc atlı" poemaları və "Yevgeni Onegin" mənzum romanı daxil edilmişdir.