November 23, 2018

Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri (2009)


Puşkin A. S. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni: T. Cəfərov; Ön sözün müəllifi: A. Hacıyev; Redaktor: R. Kamal. Bakı: “Şərq–Qərb” ASC, 2009, 664 s. ISBN 978-9952-34-232-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.54 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitaba böyük rus şairi A. S. Puşkinin ayrı–ayrı illərdə yazdığı məşhur şeirləri, poemaları və dram əsərləri, “Kapitan qızı” povesti daxil edilmişdir.