November 21, 2018

Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild (2004)


Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. I cild: nəsr, dram əsərləri, satirik şeirlər, tərcümələr. Tərtib edəni və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; Redaktor: V. Məmmədov. Bakı: "Öndər nəşriyyat", 2004, 664 s. ISBN 9952-416-17-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.50 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatının "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, "Molla Nəsrəddin" jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin (1869–1932) əsərlərinin birinci cildində ədibin nəsr, dram əsərləri, şeirləri və tərcümələri daxil edilmişdir. Cilddə 3 dram əsəri, 16 satirik şeir və 2 tərcümə nümunəsi ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.

No comments:

Post a Comment