November 23, 2018

Joseph von Hammer. Büyük Osmanlı Tarihi. 18 Cilt (trs)


Joseph von Hammer. Büyük Osmanlı Tarihi. 18 Cilt. Çeviren: Mehmed Atâ; Yayına Hazırlayanlar: Mümin Çevik, Erol Kılıç. İstanbul: Üçdal Hikmet Neşriyat, [trs.], 5607 s. [1:278; 2:309; 3:263; 4:282; 5:290; 6:321; 7:244; 8:268; 9:272; 10:270; 11:283; 12:286; 13:218; 14:277; 15:199; 16:248; 17:490; 18:809]

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 54.1 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Bizden birkaç söz: Joseph von Hammer–Purgstall'ın (d. 1774 – ö. 1856) 1823–1834 yılları arası Almanca yazdığı "Geschichte des osmanischen Reiches/Osmanlı İmparatorluğu Tarihi" (kısaca "Hammer Tarihi") isimli ve 10 cilt olarak 1827–1835 yıllarında basılmış eseri Osmanlı Beyliği'nin kurulmasından başlayıp Küçük Kaynarca Antlaşması'nda (1774) son bulmaktadır. Hammer’in Osmanlı İmparatorluğu Tarihi yazıldığı dönemden itibaren pekçok dile (İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve d.) çevrilmiştir: eserin İtalyancası 182831 yılları arasında, Samuele Romanini (18081861) imzası ile 24 cilt olarak neşredilmiş, J. J. Hellert tarafından yapılan Fransızca tercüme 183543 yılları arasında 18 cilt olarak yayınlanmış, Sir Edward Shepherd Creasy (d. 1812 – ö. 1878) tarafından yapılmış İngilizce çevirisiyse 1854'te basılmıştır. Eserin Türkçeye kazandırılması için esas kaynak rolünü J. J. Hellert’in çevirisi oynamaktadır
    Eseri XX. yüzyıla kadar Türkçeye tercüme mümkün olmamıştır. XX. yüzyılın başlarından şimdiye kadar ise eseri Türkçeye çevirmek için bazı girişimler olmuştur, fakat bugün daha halen en muteber Türkçe "Hammer Tarihi" çevirisi olarak görülen ve kendisinden sonraki tüm tercüme girişimlerine temel olmuş çeviri Mehmed Ata Bey’in tercümesidir. 19111918 (H. 13291337) yılları arasında 10 cilt olarak yayınlanan bu Osmanlıca versiyon Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1656 yılına kadar olan dönemi, yani orijinal "Hammer Tarihi"nin ilk beş cildini kapsar. 16561676 yılları arasını anlatan onbirinci cilt ise 1947 yılına kadar yayınlanamamıştır. Bu onbirinci ciltle birlikte Mehmed Ata, Kara Mustafa Paşa’nın vezirliğine kadar olan dönemi, yani orijinal "Hammer Tarihi"nin altıncı cildinin ortasına kadar olan kısmı tercüme etmiştir. 
    "Hammer Tarihi"nin Türkçe çevirilerinden biri de Mümin Çevik ve Erol Kılıç tarafından yayınlanmıştır: 19831986’da "Osmanlı Devleti Tarihi" adıyla 16 cilt olarak, 19891992‘de ise 10 cilt olarak "Büyük Osmanlı Tarihi" adıyla. Mümin Çevik ve Erol Kılıç, Mehmed Ata’nın tercümesini esas alarak, Fransızca metni ve Almanca aslı kıyaslayarak bu tercümeyi yaptıklarını iddia etmektedirler. Çevik ve Kılıç kronolojik olarak eseri tamamlamak için Nicolai Jorga’nın Osmanlı Devleti Tarihi’nin beşinci cildinin Bekir Sıtkı Baykal tarafından yapılan tercümesini dokuzuncu cilt olarak "Hammer Tarihi"ne eklemişlerdir. Onuncu cildi ise orijinal dokuzuncu ve onuncu ciltlerden bir seçme yaparak oluşturmuşlardır. Tüm hatalarına ve yanlı tutumuna rağmen "Hammer Tarihi"nin en çok dolaşımda olan baskısı budur. 
    Şimdi gelelim esas meseleye (az önce bahs ettiğimiz 10 ciltlik "Büyük Osmanlı Tarihi" baskılarına): araştıra bildiğimiz kadarıyla 1992‘den sonra İstanbulda Üçdal Neşriyat tarafından bu set daha sonra 1998‘de, 2003‘te ve 2015‘te tekraren basılmış ve anlaşıldığı gibi hep 10 ciltlik hacmi (6298 sayfa) muhafaza edilmiştir. Sitemizden indireceğiniz PDF takımın (ki 18 cilttir) 1992/1998/2003/2015 baskısının sadece metininin teşkil etmekte olduğunu düşünüyoruz ve PDF‘teki sayfalanma kağız baskıya uygun olmadığı gibi sayfa sayısı da daha azdır.

Not: Yüz kabığı olarak 1992 baskısının yüz kabığını kullandık.