November 23, 2018

Hacıyeva Z. Ə. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı (2012)


Hacıyeva Z. Ə. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı. Elmi redaktor: T. Mustafazadə. Bakı: "Çaşıoğlu" nəşriyyatı, 2012, 140 s. ISBN 978-9952-27-341-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 17.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀