October 22, 2018

Sədi Şirazi. Bustan. Gülüstan (2004)


Sədi Şirazi. Bustan. Gülüstan. Bustan əsərini farscadan tərcümə edən: M. Seyidzadə; Müqəddimə, qeydlər və lüğət: Ə. Cəfər; Gülüstan əsərinin farscadan tərcümə edənlər: (şerlər) M. Soltan, (nəsr) R. Soltanov, İ. Şəms; Şərh: Ş. Cəmşid; Baş redaktor: Ə. Quliyev. Bakı: "Çaşıoğlu" nəşriyyatı, 2004, 320 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 70.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment