October 22, 2018

Şah İsmayıl Xətayi: məqalələr toplusu (1988)


Şah İsmayıl Xətayi (Məqalələr toplusu). Redaktorları: A. Rüstəmova, O. Əfəndiyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1988, 240 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 74.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment