October 17, 2018

Sadıqov M. O. Gürcüstan Respublikasında azərbaycanlıların sosial–iqtisadi və ictimai–siyasi vəziyyəti (2010)


Sadıqov M. O. Gürcüstan Respublikasında azərbaycanlıların sosial–iqtisadi və ictimai–siyasi vəziyyəti (tarixi–coğrafi aspektdə). Elmi redaktor: R. Məmmədov. Bakı: "Təhsil NP" MMC, 2010, 168 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 19.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment