October 20, 2018

Rafiq bəy İsmayıl. İxşidlər dövləti, 935–969–cu illər (2007)

İsmayılov R. İ. İxşidlər dövləti, 935–969–cu illər (2007)

İsmayılov R. İ. İxşidlər dövləti (935–969–cu illər). Elmi redaktorlar: Z. M. Bünyadov, N. M. Vəlixanlı. Bakı: "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2007, 208 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 27.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: İxşidilər (935969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbisiyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır. İxşidilər (935969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbisiyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır.

No comments:

Post a Comment