October 16, 2018

Quran (1992)


Quran. Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z. Bünyadov və V. Məmmədəliyev; Ön söz: V. M. Məmmədəliyev; Qeyd və şərhlər: Z. M. Bünyadov; Məsləhətçi–redaktor: A. Paşazadə. Bakı: Azərnəşr, 1992, XXXIII+714 s. ISBN 5-552-01030-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 118 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment