October 23, 2018

Piriyeva S. A., Piriyev A. H. Türk dünyası və Atayurdum Ahıska (2003)


Piriyeva S. A., Piriyev A. H. Türk dünyası və Atayurdum Ahıska. Ön söz müəllifi: Q. C. Cavadov; Elmi redaktor: A. A. Hacılı. Bakı: "Tuna", 2003, 298 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 33.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment