October 22, 2018

Piriyev R. X. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya: dərslik (1994)


Piriyev R. X. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya (Dərslik). İxtisas redaktorları: R. Ə. Babayev, R. V. Bayramov. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994, 392 s. ISBN 5-8025-0017-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 53.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment