October 20, 2018

Nedim İpek. Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, 1877–1890 (1999)


Nedim İpek. Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri (1877–1890). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi – Sayı: 73l. 2. Baskı. Ankara: TTK Basımevi, 1999, XXIV+260 s. ISBN 975-16-0596-2

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 25.2 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment