October 16, 2018

Mustafa Öner. Bugünkü Kıpçak Türkçesi (1998)


Mustafa Öner. Bugünkü Kıpçak Türkçesi. İnceleyenler: Zeynep Korkmaz, Emine Gürsoy–Naskali. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 703. Ankara: TDK, 1998, LX+270 s. ISBN 975-16-1022-4

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 22.5 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment