October 03, 2018

Moshe Lewin. Sovyet Yüzyılı (2008)


Moshe Lewin. Sovyet Yüzyılı. Çeviren: Renan Akman; İletişim Yayınları: 1332, Tarih Dizisi: 50. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, 510 s. ISBN 978-975-05-0612-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 11.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

1 comment: