October 21, 2018

Kazımov İ. B. Axısqa türklərinin dili (1999)


Kazımov İ. B. Axısqa türklərinin dili. Elmi redaktorlar: A. A. Axundov, H. K. Quliyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1999, 278 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 36.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment