October 21, 2018

İmanov R. C. Qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması tarixindən (2006)


İmanov R. C. Qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması tarixindən. Elmi redaktorlar: İ. Babayev, E. Məhərrəmov. Bakı: AzTU–nun mətbəəsi, 2006, 230 s. 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 38.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment