October 21, 2018

Hasan Basri Karadeniz. Osmanlılar İle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele (2011)


Hasan Basri Karadeniz. Osmanlılar İle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele. Yeditepe Yayınevi: 93, Araştırma İnceleme Dizisi: 75. 1. Baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, XVI+288 s. ISBN 978-605-4052-02-8

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 8.86 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment