October 21, 2018

Hacılı A. A. Axısqalı Şair Usta Mürtəz (2015)


Hacılı A. A. Axısqalı Şair Usta Mürtəz. Redaktorlar: M. Misliyev, Ə. Mirzallı. Bakı: "Mütərcim" NPM, 2015, 52 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.73 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment