October 18, 2018

Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831–ci və 1842–ci illər (2017)

Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831–ci və 1842–ci illər. Tərcümə, tərtib və ön sözün müəllifi: N. S. Əhmədli; Elmi redaktor: H. Məmmədov (Qaramanlı). Bakı: "Elm və təhsil" NPM, 2017, 292 s. ISBN 978-9952-8176-1-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Annotasiya: Kitabda Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalında 1831–ci və 1842–ci illərdə çar məmurları A. Rıjkov və A. Korallov tərəfindən tərtib edilmiş kameral təsvirlərdə əhalinin adbaad siyahısı, milli tərkibi və sayı verilib. Bununla yanaşı, nəşrdə mahalın təbii ehtiyatları, heyvanat və bitki aləmi, dağları, çayları, gölləri, yolları, əhalinin məşğuliyyəti, vergilər və s. barədə məlumat verilib.

No comments:

Post a Comment