October 12, 2018

Gəncəyi T. Z. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi–tənqidi mətni (2013)

Turxan Gəncəyi. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi-tənqidi mətni (2013)

Gəncəyi T. Z. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi–tənqidi mətni. Tərtibçi və mətni transfoneliterasiya edən: P. Kərimov. Bakı: "Elm və təhsil" NPM, 2013, 381 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 30.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment