October 21, 2018

Fərəcov Ə. A. İzahlı dilçilik lüğəti (1969)


Fərəcov Ə. A. İzahlı dilçilik lüğəti. Elmi redaktor: A. Axundov. Bakı: "Maarif" nəşriyyatı, 1969, 144 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 34.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment