October 21, 2018

Əliyev İ. Y. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi (2012)


Əliyev İ. Y. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi. Redaktor: B. Quliyev. Bakı: ADPU–nun mətbəəsi, 2012, 210 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 24.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment