October 21, 2018

Ədəbiyyat və dilçilik sözlüyü: müzakirə üçün (1967)


Ədəbiyyat və dilçilik sözlüyü (müzakirə üçün). Buraxılışa məsul: A. Dadaşzadə. Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1967, 28 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.44 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment