October 18, 2018

Cəbiyev R. İ. Şumer kilidi (2008)


Cəbiyev R. İ. Şumer kilidi: hamının bildiyi, heç kəsin tanımadığı sivilizasiya. Bakı: Şirvannəşr, 2008, 508 s. (28 s. foto–dəftər)

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 40.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment