October 18, 2018

Cəbiyev R. İ. Erkən türklər, yaxud şumer kilidinə türk açarı (2011)


Cəbiyev R. İ. Erkən türklər, yaxud şumer kilidinə türk açarı. Elmi redaktor: F. Cəlilov. Bakı: "Nərgiz" nəşriyyatı, 2011, 480 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 45.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment