October 22, 2018

Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 1136–1225 (2004)


Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136–1225–ci illər). Bakı: "Pedaqogika" nəşriyyatı, 2004, 248 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 40.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment