October 16, 2018

Bayramov X. Gəncə üsyanı–1920: sənədlər və materiallar (2010)


Bayramov X. Gəncə üsyanı–1920: sənədlər və materiallar. Redaktor: Z. Sadatlı. Bakı: "Ləman Nəşriyyat–Poliqrafiya" MMC, 2010, 290 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 33.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment