October 23, 2018

Allan Piz, Barbara Piz. Bədən dili haqqında mükəmməl kitab (2016)


Allan Piz, Barbara Piz. Bədən dili haqqında mükəmməl kitab. Tərcüməçi: R. Rəşidqızı; Redaktor: C. Abbasova. Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2016, 488 s. ISBN 978-9952-36-242-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 52.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment