September 08, 2018

Zeki Velidî Togan. Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait (2012)


Zeki Velidî Togan (Transkripsiyon: Serkan Acar). Oğuzların Hırıstiyanlığı Meselesine Ait // Tarih İncelemeleri Dergisi. Cilt: 27, Sayı: 2. Yayıncı: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. — Aralık 2012, s. 527–539.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 1.12 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

1 comment: