September 11, 2018

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild (2005)


Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Tərtib edən: S. Rüstəmov; Redaktorlar: Q. Namazov, S. İbrahimov. Bakı: "Avrasiya Press", 2005, 384 s. ISBN 9952-421-02-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.32 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment