September 11, 2018

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild (2005)


Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild. Tərtib edən: S. Rüstəmov; Redaktorlar: Q. Namazov, S. İbrahimov; Ön sözün müəllifi: X. Məmmədov. Bakı: "Avrasiya Press", 2005, 400 s. ISBN 9952-421-00-X

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.79 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment