September 07, 2018

Muradov V. A. Qazax–Borçalı bölgəsinin xalçaları (2014)


Muradov V. A. Qazax–Borçalı bölgəsinin xalçaları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Elmi redaktor: T. Bünyadov; Redaktor: Ü. Məmmədova; Nəşrə məsul: T. Babayeva. İstanbul: San Ofset, 2014, 328 s. ISBN 978-9952-8272-5-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 54.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment