September 26, 2018

Məmmədov A. K. XIX–XXI əsrlərdə Azərbaycanın simli musiqi alətləri: dərslik (2011)


Məmmədov A. K. XIX–XXI əsrlərdə Azərbaycanın simli musiqi alətləri (Dərs vəsaiti). Elmi redaktor: S. M. Seyidova. Bakı: "Propolis" MMC, 2011, 138 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 57.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment