September 18, 2018

Ənvər Çingizoğlu, Aydın Avşar. Məşhur avşarlar (2014)

Çingizoğlu Ə., Avşar A. Məşhur avşarlar (2014)

Çingizoğlu Ə., Avşar A. Məşhur avşarlar: tarixibioqrafik tədqiqat. Elmi redaktor: Q. Hacıyev; Redaktor: B. Məmmədli. Bakı: "Mütərcim" NPM, 2014, 324 s. ISBN 978-9952-28-185-9

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 3.20 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment