September 07, 2018

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. I cild (2005)


Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. I cild: VII–XII əsrlər Azərbaycan şeiri. Tərtib edənlər: Ə. Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; Radaktor: A. Rüstəm; Mənzum tərcümələrin redaktoru: X. Rza. Bakı: "Şərq–Qərb" Nəşriyyat Evi, 2005, 424 s. ISBN 9952-418-52-0

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.38 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment