September 07, 2018

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. III cild (2005)


Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə. III cild: XVII–XVIII əsrlər Azərbaycan şeiri. Tərtib edən: C. Qəhrəmanov; Redaktor: A. Dadaşzadə. Bakı: "Şərq–Qərb" Nəşriyyat Evi, 2005, 456 s. ISBN 9952-418-54-7

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 0.84 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment